Како се хранат студентите во студентските домови?

Менијата во студентските домови не се менуваат со години, единствено сезонски ротираат. Надлежните треба да покажат поголем интерес за потребите и желбите на студентите поврзани…