Употребата на храната како лек можеме да ја забележиме во сите временски периоди низ историјата.

Денес, диетотерапијата ја користиме за оптимизирање на различни состојби, при кои ваквата интервенција е потпора за успешно лекување.

Изготвуваме посебни програми на исхрана, со кои ги задоволуваме специфичните нутритивни потреби што се јавуваат во различни животни периоди.

Изработуваме детални планови на исхрана за најчестите патолошки состојби со кои се сретнуваме, а при кои исхраната е од клучно значење.

Доколку имате друг здравствен проблем, пишете ни порака или пријавете се за индивидуална програма.

Контактирајте нè:

Име и презиме

Е-меил адреса

Вашата порака