Залак по залак ….. Се изедовме ли живи?

7 од 10 луѓе во Америка умираат од хронични болести. 1600 годишно од канцер. СИТЕ ИМАМЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ! Можеме да

Read more

Нутриционист Цветанка Петрова: Основата на една добро избалансирана диета

Диета едноставно кажано преставува секој внимателно определен и набљудуван начин на исхрана, одреден со некоја цел или тенденција, а од страна

Read more