„Нека храната биде твој лек, а лекот твоја храна“

Лекувањето се храна е неправедно занемарено во поново време, иако во минатото се применувало често.  Со правилна исхрана, телото кое

Read more

Нутриционист Цветанка Петрова: Основата на една добро избалансирана диета

Диета едноставно кажано преставува секој внимателно определен и набљудуван начин на исхрана, одреден со некоја цел или тенденција, а од страна

Read more